Waitress The Musical Tour, Exclusive Deals on Waitress Broadway Tickets - leigh-greenwood.com Official Source of Authentic NBA Utah Jazz Tickets - hauntedasheville.com Official Broadway Website for Waitress Tickets - windycityamusements.com

Enkele woorden uit een lied van Ramses Shaffy geven weer waar Immaculata voor wil staan, van waaruit we vertrekken voor onze werking, wat we belangrijk vinden.

We zijn een school die wil zingen, die het creatieve in zijn vele vormen wil aan bod brengen. Kunstbeschouwing maar ook zelf creëren en creatief denken. In de vele activiteiten en projecten willen we, met aandacht voor leeftijd en mogelijkheden, de leerlingen aanspreken om zich te uiten, om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zodat ook hier elk vogeltje kan zingen zoals het gebekt is.

We willen dat leerlingen vechten, dat ze weerbaar worden en kunnen opkomen voor zichzelf en voor anderen. We vinden het belangrijk dat jonge mensen zich kunnen engageren, doorbijten en volhouden.

We maken kinderen warm om zich in te zetten voor sociale projecten en acties. We willen hen leren samen de strijd aan te gaan tegen de mentaliteit van ‘elk voor zich’.

Bij ons moet ook ruimte zijn om te huilen. In een school met een groot hart willen we kinderen leren omgaan met hun emoties en die van anderen, met klein en groot verdriet, met pijn en machteloosheid, met mislukking en tegenslag. We hopen dat ze ontroerd kunnen worden door mooie ervaringen en ontmoetingen, door warme vriendschappen.

In onze school maken we tijd om te bidden, omdat we ons diep verbonden willen voelen met het mysterie van het leven dat we God noemen. We maken er werk van om kinderen en jongeren inspiratie te laten opdoen om iets van hun eigen leven en dat van anderen te maken. Een eigentijdse en frisse beleving van de christelijke waarden en vieringen maakt klein en groot sterker en de wereld mooier.

In onze school wordt er ook gelachen. We geven kinderen en volwassenen de kans zich thuis te voelen en gelukkig te zijn. We kunnen genieten van een fijne humor die rust geeft, sterk maakt en relativerend werkt. Lachen doet ook denken aan: positief omgaan met elkaar.

Immaculata is een plaats waar kinderen kunnen en moeten werken met respect voor eigen kunnen en welbevinden. We leren kinderen ervaren dat werken plezierig kan zijn en dat doorzetten niet altijd even gemakkelijk is. De voldoening achteraf is wel des te groter.

We leren de kinderen ook gemeend respect te hebben voor elkaar en voor de vele volwassenen die er werken: gedreven, enthousiaste en professionele leerkrachten en opvoeders, secretariaatsmedewerkers en mensen van het onderhoud.  Hun inzet dient als voorbeeld voor de kinderen. Het is een waardevol element in de opvoeding.

We willen graag dat de school een plek is waar mensen vol bewondering kunnen staan voor al het mooie in de wereld: kinderen leren hier ervaren hoe mooi de natuur is en hoe verrijkend de wetenschap, ze tonen bewondering voor elkaars talenten, leren respect opbrengen voor de eigen cultuur en voor het "uniek-zijn" van anderen, openen hun ogen door vele ontmoetingen, tot ver over de grenzen van deze school of dit land.

Maar… Niet zonder ons…

De laatste woorden zijn de rode draad doorheen de zeven kernwoorden. Samenwerken is zoveel rijker en interessanter. Daarom willen als directie en team in dialoog gaan met veel betrokkenen: binnen het team, met de leerlingen, de ouders, externe begeleiders, het schoolbestuur, de scholengroep, de lokale gemeenschap, vele externe organisaties,…

‘Niet zonder ons…’ De drie laatste woorden zijn meteen een oproep naar onze ouders om achter ons te staan want pas dan kunnen we echt zingen, vechten, huilen, bidden, lachen, werken en bewonderen.