Waitress The Musical Tour, Exclusive Deals on Waitress Broadway Tickets - leigh-greenwood.com Official Source of Authentic NBA Utah Jazz Tickets - hauntedasheville.com Official Broadway Website for Waitress Tickets - windycityamusements.com

sociale vaardigheden

sociale vaardigheden SmallNaast ‘kennis bijbrengen’ vinden we het belangrijk kinderen te laten opgroeien tot sterke en warme persoonlijkheden die respect hebben voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

Het oefenen van sociale vaardigheden zit verweven in de dagelijkse activiteiten en omgang met elkaar. Het gaat o.m. over
-weerbaar én beleefd kunnen communiceren
-conflicten leren oplossen
Dit kan ev. geoefend worden in een meerweekse lessenreeks.

Daarnaast pakken we, met de lagere afdeling, geregeld een aandachtspunt aan.
Deze aandachtspunten verwijzen naar onze leefregel die uit drie puzzelstukken bestaat:
-Anders zijn, toch zo fijn (sociale omgang)
-Voor spullen zorgen = plezier morgen (materiaal)
-Wij kiezen bewust voor kalmte en rust (veiligheid)


Ook door het organiseren van (mogelijke) activiteiten tijdens de speeltijden en de middagpauze werken we aan sociale vaardigheden. Bijv. Speelhuisje, groepsspelen, film op de middag, speelblokken,..

We geven kinderen ook gepaste verantwoordelijkheden en bieden kansen om zorg te dragen voor elkaar. Bijv. leerlingenraad, m/peterschap, hulp in het slaapklasje, uitleendienst in het speelhuisje,..

Toch kunnen we er niet onderuit: we hebben ook een stappenplan klaar voor een negatieve ervaring zoals pesten: ons pestactieplan.